Tarihin ilk ambulans aracı

Ambulans ya da cankurtaran, hastaneler arasında ya da hastaneye ulaştırmak amacıyla hasta veya yaralı taşımaya yarayan bir çeşit özel donanımlı motorlu araçtır.

Ambulans sözcüğü Türkçeye İngilizce Ambulance sözcüğünden geçmiştir. Kelimenin kökeni Latince ambulare’dir ve yürümek ya da hareket etmek anlamına gelmektedir. Kelimenin orijinali bir ordunun peşinde hareket eden hareketli hastane anlamında kullanılmıştır.

Acı acı çalan siren sesini duyduğumuzda, içindeki hastanın kim olduğunu bilmesek dahi içimizin burkulduğu, bize insan hayatının önemini hatırlatan ambulanslara; taşıdığı insanın hayatını kurtarmak için hastaneye yetiştirmek düşüncesiyle bulunduğundan, halk arasında “cankurtaran” da denilmektedir.

Tarihin ilk ambulans aracı, 1792 yılında Napolyon’un özel cerrahı olan Baron Dominique Jean Larrey (Doğum : 8 Temmuz 1766 – Ölüm : 25 Temmuz 1842) tarafından yapılmıştır.

tarihin-ilk-ambulans-araci-ilgincbirbilgi

Dominique Jean Larrey’in ambulansı, savaş alanında yaralanan kişileri, daha fazla kayba yol açmadan bölgeden uzaklaştırıp seyyar hastaneye götürmeyi amaçlıyordu. Sıradan arabalarla taşınan yaralılarda, kan kaybının daha fazla olduğu, yaralarının daha da derinleştiğini tespit eden Larrey, Fransız Ordusu’nun başhekimi Pierre François Percy ile birlikte, bir “cankurtaran birliği” kurdu.

Birlikteki her takımda, 12 ambulans vardı. Bunlar, ilk kez Napolyon’un İtalya’ya karşı açtığı 1797 savaşında görev aldılar.

Fotoğrafta görülen, tarihin ilk ambulans aracı’nın resmi ise ancak Şubat 1895’te çekilebilmiş. Resimde görünen ise askeri amaçlı hasta taşıyan ilk ambulans. Aracın tabut şeklinde olması pek manidar.

Önceki yazımız Fıkra gibi teknik destek, müşteri diyalogları hakkında bilgiler vermektedir.