Düğünlerde neden pasta kesilir ?

Gelinle damat olmazsa, düğün de olmaz. Ama onların dışında düğünü düğün yapan başka öğeler de sayabilirsiniz. Örneğin gelinlik. Düğün pastasını da unutmayın. Gerçi beyaz gelinlik ve düğün pastası Osmanlı geleneklerinde yer almıyordu. Batılılaşma ve daha sonra da küreselleşme sonucu günümüzde her düğünde pasta kesiliyor.

Günümüzde düğünlerde pasta kesilmesi değişilmez ve vazgeçilmez adetler arasında yerini almıştır. Pasta kesme adeti ne kadar sosyal yapıyı ve ekonomik durumu ele verse de evlenen çiftin düğün hazırlıklarında atlayamacağı bir detaydır.

Gelin ve damadın neredeyse boyu ile aynı uzunluğa sahip düğün pastaları uzun bir kılıç yardımıyla kesilir ve düğün kaldığı yerden devam etmeye başlar.

Düğünlerde pasta kesme adetinden önce, eve huzur ve bereketin gelmesi inancıyla, bereket anlamına gelen buğday, arpa gibi tahıllar gelinin başından aşağı dökülürdü. Gelinin çevresinde bulunan genç kızlar ise gelinden düşen bu tahılların kendilerine isabet etmesi ve kısmetlerinin açılması için yoğun bir çaba gösterirlerdi. Romalılar devrinde başlayan düğünlerde buğday atma adeti daha sonra kendisini biraz daha yeniliyerek çağın aşçıları tarafından pasta kesme adeti haline getirildi.

Tahıl atma alışkanlığından kurtulamayan Romalılar ilk başlarda henüz günümüzdeki bol kremalı ve görkemli halinden çok uzak olan kek ve çörekleri gelinlerin başına atmaya devam ettiler. Daha sonra geline ve aileye bereket getirmesi amacıyla kekler baş üzerinde ufalanmaya başlandı. Çöreğin parçalanması bakire olarak evliliğin eşiğine gelen gelini, aynı zamanda damadın bu evlilikte söz sahibi olduğunu da sembolize ediyordu. Ortaçağ boyunca tuzlu çörek âdeti devam etti ama kat kat düğün pastalarının nereden kaynaklandığı da belli.

O dönem İngiltere’de bir yığın haline getirilmiş bu çöreklerin üzerinden gelin ve damat birbirlerini öperlerdi. Çörek yığını, yeni evliler refah içinde yaşasın diye yüksek tutulurdu. Derken 17. yüzyılda İngiltere’ye bir Fransız şef geldi. Bu şef, zahmetli çörek yığını uygulamasını sadeleştirdi. Tek tek çörekler yerine üst üste konulduğunda piramit şeklini alan, birkaç büyük parçadan oluşan bir kule yaparak düğün pastasını basitleştirdi. Ancak pişirilmesi zaman aldığı için epey önceden yapılan bu büyük çörekler düğüne kadar kurumasın diye üzerleri domuz yağı ile kaplanıyordu. Düğünden az önce yağ kazınıyor, piramit çökmesin diye de katlar arasına süpürge saplarından destek konuyordu. Sonraki senelerde, domuz yağının kötü tadını örtmek için yağa şeker karıştırılmaya başlandı. 18. yüzyıl pastalarındaki bu yağ tabakası, zamanla kremaya dönüştü.

Düğünlerde neden pasta kesilir

Beyaz düğün pastaları ise 19. yüzyılda ortaya çıktı. Ancak bu renk saflık ve temizliğin sembolü olduğu için seçilmemiştir. O dönemde pastanın üzerini kaplayan glazajı beyaz rengi yapmak çok zordu. Bunun için rafine şeker gerekiyordu ve o dönemde bu şekere ancak en varlıklı sınıf ulaşabiliyordu. Ancak zaman içerisinde zenginlerin düğünlerinde kesilen pastanın beyaz rengi bütün pastalarının vazgeçilmez özelliği oldu.

Adet hızla dünya genelinde ün kazanarak bir çok Avrupa ülkesinde moda olmaya başladı. İlerleyen zamanla beraber gelişen Avrupa aşçılık sanatı ve düğün pastaları, birbirinden ilginç ve görsel hallere bürünmeye başladı. Bu değişimin ardından pastalar uzun süredir düğünlerin vazgeçilmezleri arasına girdi.

Önceki yazımız Yeni bulunan Çin seddi kalıntıları hakkında ilginç bilgiler vermektedir.