Dünyada neden en çok İngilizce konuşuluyor ?

Pek çok insan tarafından merak konusu olan Dünyada neden en çok İngilizce konuşuluyor ? Dünyanın en çok konuşulan dili neden İngilizce ? İngilizce nasıl Dünya dili oldu ? gibi soruların yanıtlarını vereceğimiz bu yazımıza önce İngilizce’nin nasıl ve nereden doğduğu, hakkında bilgiler vererek başlayacağız.

İngilizce’nin Tarihçesi

İngilizce, Cermen kökenli bir dildir. Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya Adalarında yaşayan Keltleri sürerek bu adalara getirdikleri dildir. Adını adaya yerleşen ve Saksonlarla karışan Angluslardan almıştır. Bu kavimler dillerine “Anglik” demişlerdir. Cermen kavimleri tarafından Britanya Adaları’nda kullanılmasına dayandırılarak, filologlar tarafından kaynağının Almanca olduğu savunulmaktadır.

Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler, buraya İncil’in başlıca çevirilerinden birinin dili olan Latince’yi getirmiş ve uzun yıllar Latince’nin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra güneyden gelen Fransızlaşmış bir halk olan Normanların istilâları ile “Normanca” denilen Fransız lehçesi ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu dili konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk Eski İngilizce’yi konuşmaktaydı. 1066’da Hastings Savaşı ‘yla Fâtih William adaları ele geçirirek uzun yıllar boyunca Normancanın yerleşmesine sebep olmuştur. Normanların İngiltere’yi fethi, aynı zamanda İngiltere’nin son fethidir.

Günümüzde İngilizce Amerika Birleşik Devletleri’nde, Birleşik Krallık’ta, Avustralya’da, Kanada’da, Güney Asya’nın bir bölümünde, Mısır’da ve Afrika’nın belirli kesimlerinde anadil ya da ikinci dil olarak konuşulmaktadır.

İngilizce neden en yaygın dildir ?

Aslında İngilizce sanıldığı gibi dünyanın en çok konuşulan dili değildir. İngilizce; Çince (Mandarin Çincesi) ve İspanyolcadan sonra ilk resmî dil olarak dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir ancak etkisi Çince ve İspanyolca ile kıyaslanmayacak derecede fazladır.

2014 yılında Dünyada İngilizce bilen insan sayısının 1,5 milyarı aşkın olduğu tahmin ediliyor. 2020 yılında İngilizce konuşan ya da öğrenen insan sayısı 2 milyarı geçecek ve bunların sadece yüzde 15’ini anadili İngilizce olanlar oluşturacak.

İngilizcenin resmî dil olduğu ülkeler

Resmî dili İngilizce olanlar daha çok Amerika Kıtası, Avustralya ve Britanya adalarında bulunmaktadır. Ayrıca Avustralya’da da çok konuşulan bir dildir.

Hindistan, İrlanda, Yeni Zelanda, Kanada ve Filipinler gibi çeşitli ülkelerin resmi dilleri İngilizce olmasına karşın konuşulan tek resmi dilleri değildir.

dunyada-neden-en-cok-ingilizce-konu?uluyor-ilgincbirbilgi

İngilizce’nin bir ülkede resmi dil olma statüsü, o ülkedeki İngilizce konuşan nüfusun sayısıyla bağlantılı değildir. Örneğin nüfusu 1.1 milyar ve resmi dili İngilizce olan Hindistan’da ana dili İngilizce olanların sayısı 200.000’den az ve yaklaşık 100 milyonluk bir nufüs da ikinci dil olarak İngilizce’yi konuşmaktadır (toplam nüfusun %10’undan az). Bir diğer yandan Nijerya’da İngilizce konuşan nüfusun yüzdesi çok düşüktür; bununla birlikte nüfusun %60’ından fazlası her ne kadar bir İngilizce dialekti olmasa da İngilizce gramer yapısına benzer bir yapıya sahip ve birçok İngilizce kelime içeren Nijerya Pidgin İngilizcesi konuşmaktadır.

Peki İngilizce neden yaygın bir dildir ?

Bu soruya çok net cevaplar verenler var. Bir uçtakilere göre elbetteki sadece emperyalizm ve sömürgecilik sayesinde İngilizce bu kadar etkin hale geldi. Diğer uçtakilere göre ise İngilizce’nin bir dil olarak potansiyel ve yetenekleri, diğer Avrupa dillerine göre öğrenme kolaylığı sayesinde bu gerçekleşti.

Çoğu insan için İngilizce’nin neden bu kadar yaygın olduğu sorusunun cevabı, İngilizlerin gerçekleştirdiği sömürgecilik faaliyetleri olsa da, aslında bu bilgi kısmen doğru fakat aynı zamanda eksiktir de. Zira en az İngilizler kadar dünyayı sömüren, dilini ondan daha fazla insana öğreten, İspanyollar ve Fransızlar gibi başka milletler de vardır. Hatta Fransa İngiltere’nin sahip olduğundan çok daha fazla sömürgeye sahip olmuş ve II. Dünya savaşının sonu olan 1945’e kadar Fransızca dünyanın en çok öğrenilen yabancı dili olmuştur. (Türkçemizdeki yüzlerce kelime Fransızca kökenlidir) Fakat bu yıldan sonra ABD’nin tarih sahnesine çıkışı ve onun beraberinde getirdiği ekonomik ve kültürel etki, İngilizce’nin kaderini esas etkileyen faktör olmuştur. Öncelikle diplomasi alanında Fransızca’nın yerini alan İngilizce, sonra küresel iletişim imkânlarının da gelişmesiyle şu an ki noktaya gelmiş, internetin yaygınlaşması ile de yerini iyice sağlamlaştırmıştır.

Günümüzde aynı zamanda İngilizce; ticaretin, bilimin, havacılığın, denizciliğin, diplomasinin, uluslararası iletişimin, sinema sektörünün ve internetin dilidir. Bilinen insanlık tarihinde ilk defa bir dil kendisine bu kadar çok kullanıcı ve yaygın bir kullanım alanı bulabilmiştir.

İngilizce tarihinin diğer önemli aktörü Amerika

19’ncu yüzyılda İngilizce’nin tarihinin diğer önemli aktörü ABD sahne almaya başladı. ABD nüfusu İngiltere nüfusunu 1860 yılında geçti.

19’ncu yüzyıl İngilizce’nin ilk büyük sıçramasını yaptığı asırdır. Yüzyılın başında yani 1800’de İngilizce, Avrupa dilleri arasında hala beşinci sıradaydı. 1900 yılında ise, İngilizce, en yakın rakibi olan Almanca’nın neredeyse iki katına ulaşmıştı.

20’nci yüzyılın başında Avrupa tamamen büyük savaşın cenderesine girdi. Birçok muteber linguistik uzmanı, her iki dünya savaşının İngilizce’yi dünya dili haline getiren sıçramalar olarak görüyor. Dünyanın süper güçleri olan İngiltere, Fransa, Osmanlı, Almanya ve Rusya bu savaşta birbirini tüketti. Savaşa son dakikada girerek hem ekonomik zayiattan kendini koruyan hem de Avrupa’nın hamisi rolüne soyunan ABD, artık ağırlığını dünya sahnesine koymaya başlar. İcatların, teknolojik gelişmelerin, modern medyanın döl yatağı olmakla da dünyaya, “gözden uzak olanın gelişmeden ırak olmayacağı” sözünün hakikatini öğretir.

1919 yılında toplanan Versailles Konferansı ise, İngilizce’nin diplomasi dili olmadaki ilk sıçramasıdır. Konferansın üç büyüğünden ABD Başkanı Woodrow Wilson ve İngiltere Başbakanı Lloyd George, İngilizce’den başka bir dil bilmiyordu. Üçüncü büyük Fransa’nın Başbakanı Clemencau ise, akıcı şekilde İngilizce konuşabiliyordu. İngilizce konferansın resmi dili oldu. Diplomasiye rengini vermeye başladı. 1930’lere kadar dünyanın ‘lingua franca’sı Fransızcaydı. Daha 1931 yılında bile, bir ya da birden fazla resmi dili olan 330 uluslararası organizasyonun yüzde 78’inde bu dillerden biri Fransızca, yüzde 58’inde İngilizce’ydi. O tarihten sadece yarım yüzyıl önce, resmi dili Fransızca olmayan tek bir uluslararası kuruluş yoktu. O tarihten sadece yarım yüzyıl sonra ise tam tersi.

Endüstri Devrimi’nin İngilizceye katkıları

dunyada-neden-en-cok-ingilizce-konu?uluyor-ilgincbirbilgi-2

İngilizce’nin kullanımını arttıran diğer bir tarihsel süreç ise Endüstri Devrimi’dir. 19 yy. başlarında Britanya, endüstri ve ticaret alanlarında dünyanın en önde gelen ülkesidir. 1700 yılında 5 milyon civarında olan Britanya nüfusu, 1800’de ikiye katlanır ve bu yüzyıl boyunca hiçbir ülke Britanya’nın ekonomik büyümesiyle boy ölçüşemez. Endüstri Devrimi’nin birçok icadı İngiliz kökenlidir ve 1800 yılında tekstil ve madencilik alanlarında dünya lideri olan İngiliz firmalar dış dünyaya açılırlar. Bu da Britanya’ya dünyanın atölyesi (workshop of the world) ünvanını getirir. Bu başarıların dilbilimsel sonuçları kendini çok geçmeden gösterir.

Teknolojik ve bilimsel yeni gelişmelerle birlikte yeni terimler doğar ve İngilizce’ye binlerce yeni kelime katılır. Fakat bundan da önemlisi bu gelişmeler diğer ülkelere de ulaşır ve bunları takip etmek isteyen yabancıların İngilizce öğrenmesi gibi bir zorunluluk doğar. İngiltere’deki bu gelişimler, kıtadaki birçok bilim adamının İngiltere’ye gelmesine ve çalışmalarını burada sürdürmesine de yol açar. Yüzyılın sonuna doğru İngiltere’deki gelişmeler Amerika’ya da sıçrar ve II.Dünya Savaşı sonrası yıpranan İngiltere’nin yerini 20.yy.da Amerika doldurur. Bilgiye ulaşımın ise tek bir dili vardır:İngilizce

Önceki yazımız Gizemli Rehber Taşı Guidestones hakkında enteresan bilgiler vermektedir.