Köpekler neden kemikleri gömerler ?

Köpeklerin neden kemikleri gömdüğünü anlayabilmek için önce kurtların doğal ortamlarında nasıl avlandıklarına bakmak gerekir. Genellikle av sırasında tek başlarına çalışmayı tercih eden kurtlar fare gibi küçük avlara sezdirmeden yaklaşır, avını kovalar ve üzerine atılarak avlar. Üzerine atlama hareketiyle av ön ayakların arasına alınır. Av daha sonra yakalanıp birkaç defa ısırılır ve sonra hızla yutulur. Tavşan gibi biraz daha büyük cüsseye sahip avlara da aynı şekilde avlanır. Ancak bu büyüklükte bir av hayvanının çetin ceviz olduğu görülürse, kurt tarafından sert bir baş hareketiyle sallanabilir, fakat genellikle boyun eğdirmek için yalnızca birkaç ısırış yeterli olur. Koyun ya da küçük geyik gibi orta boy hayvanlar boğazları ısırılarak öldürülür. Ölüm yalnızca birkaç saniyede gerçekleşir. Fareden koyuna kadar bu türden tüm hayvanlarda, yiyeceği gömerek saklamaya ihtiyaç yoktur. Küçük bir geyik bile yalnızca birkaç kurt tarafından hızlı bir şekilde tüketilebilir. Yetişkin her kurt tek bir oturuşta dokuz kilo kadar ve yirmi dört saat içinde yirmi kilo kadar eti yutabilir.

Ancak çok daha büyük cüsseler sahip, büyük bir geyik, inek ya da at gibi daha büyük cüsseli avlarda kurtların ciddi bir artan yiyecek sorunu vardır. Ancak, bu gibi durumlarda bile, genellikle doyuncaya kadar yedikten sonra karkası olduğu yerde bırakırlar ve daha sonra oraya geri gelirler. Kurt sürüsü küçükse ve yalnızca birkaç yetişkin hayvandan oluşuyorsa, büyük et parçalarını koparma ve onları toprağa gömme gibi tedbirler alabilirler. Bu, yiyeceği leş yiyen hayvanlardan, özellikle de karga, kuzgun ve akbabalardan korur. Sıcak yaz mevsiminde eti ayrıca sineklerden ve sinek kurtlarından da korur. Genel olarak gömme işi avın avlandığı yerde yapılır, fakat bazen iri et parçaları hayvanın inine taşınır ve orada saklanır.

Gömme hareketi, eti çenelerin arasında tutmaya devam derken, ön ayaklarla bir çukur açmaktan ibarettir. Çukur yeteri kadar büyük olunca kurt çenelerini açar, saklamak istediği eti çukurun içine bırakır ve burnunu kullanarak gizli yerin üstünü toprakla örter. Kurtlar kedilerin aksine, kazdığı çukuru doldurmak için ön ayaklarını kullanmazlar. Çukurun üstü kapatılınca, hayvan burnuyla bir iki sıkıştırma hareketi yapar ve sonra oradan ayrılır. Ertesi gün acıktığında aynı yere döner, ön ayaklarıyla etin olduğu yeri kazar, yine çeneleri ile sakladığı eti yakalar, etin üzerine yapışan toprağı temizlemek için güçlü bir şekilde eti silkeler ve oturup yemeye koyulur.

Köpeklerin kemik gömme alışkanlığına dönersek, onu yiyeceği gömmeye teşvik etmek için hangi koşulların var olması gerektiğini görmek kolaydır. Aç bir köpek, kurt ataları gibi, yiyebileceği kadar yemek ister. Eğer geride yiyemeyeceği bir şey kalırsa bu kısım bahçeye taşınacak ve gömülecektir. Hayvanların sahipleri tarafından aşırı beslendiği evlerde bile, ticari köpek yemeklerinin taşınması ve bir yandan çukur kazılırken çenede tutulması olanaksızdır. Bu yüzden, yemek kaplarıyla ve yalnızca yumuşak gıdalarla beslenen köpekler bir şeyi gömme olanağını hiçbir zaman bulamayacaklardır. Ama büyük kemikler verilirse, en sonunda, taşıyabilecekleri ve bir deliğe saklayabilecekleri bir şeyleri olacaktır.

kopekler-neden-kemikleri-gomerler-ilgincbirbilgi

Gömme nesneleri olarak kemiklerin bu kadar popüler olmasının nedeni, aşırı beslenmeyen ve artan yemeği kalmayan köpekler söz konusu olduğunda bile, parçalanması ve yenmesi olanaksız büyük bir kemiğinhemen yenemeyecek” bir yiyecek maddesi gibi temel bir özelliğe sahip olmasıdır. Aç bir köpeği bile gömmeye ikna eden şey, işte bu “artan yemek” olma özelliğidir.

Yumuşak gıdalarla beslenen bazı ev köpeklerinin yiyecek gömmeyi hatırlatan tuhaf bir hareket yaptıkları görülür. Bu da artan yemeğin iyi yemek olduğunu, fakat aç olmadıklarından yemeğin tamamını odanın bir köşesine gömmeye çalışmalarından kaynaklanır. Bu gibi durumlarda gömme hareketleri ancak parça parça gerçekleşir. Genellikle hayvan yalnızca burnu ile “üzerini örtme hareketleri” yapar. Bu hareketler genellikle tabağı döşeme üzerine kaydırır, ama hiç etkisi yoktur ve köpek kısa bir süre sonra bundan vazgeçer. Bu durumdaki bir hayvan kendisine çok fazla yiyecek verildiğini sahibine söylemektedir. Hayvan bu yemeği leş yiyen hayali hayvanlara bırakmak yerine, onu ilerisi için saklama hareketlerini yapmaktadır.

Önceki yazımız Ay’da madencilik hakkında ilginç ve enteresan bilgiler vermektedir.