Mangrov ormanları

Mangrov, gelgit olaylarının sık yaşandığı okyanus kıyılarında yetişen, ağaç ve bitki topluluklarına verilen isimdir. Bu aynı zamanda orman oluşumu ile tam uyumlu mikroorganizmalar (bakteriler, mantarlar, algler) ve faunaya (yengeçler, karidesler, balıklar) da verilen genel bir isimdir. Bu canlı toplulukları yaşadıkları ortamdaki yüksek tuzluluk oranı gibi ağır çevresel koşullara uygun yaratılmışlardır. Örneğin yüksek orandaki tuzun dışarı atılabilmesi için ağaçların yapraklarında tuz bezleri bulunur.

Ayrıca bu ağaçlar, gelgite karşı ayakta kalabilmek için destekleyici kökler ve kendinden filizlenen tohum kökler gibi farklı yapılara sahiptirler. Daha çok Güneydoğu Asya’da yetişen bu mucizevi ormanlar, muazzam bir canlı çeşitliliğine barınak sağladıkları gibi, bu verimli alanlardan baldan kömüre, sirkeden yapıştırıcıya kadar onlarca çeşit ürün elde edilmektedir.

mongrov-ormanlari-ilgincbirbilgi-2

Mangrovlar denizin içinden yükselen köklerin üzerine kurulu ağaç toplulukları olarak muhteşem bir görüntü oluştururlar. Aynı zamanda ekosistemdeki yerleri de oldukça önemlidir. Oluşturdukları haliçlerde suyun kalitesini artıran bir kimya laboratuvarı gibi işlem görmelerinin yanı sıra, büyük karides türleri ve ticari açıdan önemli bazı balık türlerinin de barınmasını sağlarlar. Dünyada nadir bulunan bu kıyı ormanları, her biri, Yüce Allahın Bedi (örneksiz yaratan) isminin tecellisi olan muazzam bir canlı çeşitliliğini de içlerinde barındırırlar.

Muazzam bir canlı çeşitliliği

Ortalama 6 ila 10 metre boyları olan mangrov ağaçları, parlak renkli yapraklara ve yerden yükselerek havadan solunum yapabilen köklere sahiptir. Bu köklerin arasında balıkların yanı sıra, birçok yengeç ve kabukluya, bazen de pençesiz su samurlarına (Aonyx capensis) rastlanır.

Mangrov ağaçlarının gövdelerinden çıkıp çamura saplanan köklerinin araları birçok balığın üreme alanıdır. Yumurtadan yeni çıkan yavrulara güvenli bir yaşama ortamı sağlayan mangrov ormanı, bölgedeki balık miktarını artırır.

Doğu Afrika’da yaşayan türler Asya mangrovlarının devamıdır. Bu da mangrov tohumlarının okyanusu dahi aşabildiğinin bir delilidir.

mongrov-ormanlari-ilgincbirbilgi-3

Sadece 3 bin kilometrekareyi kaplayan Afrika’daki bir kıyı ormanında yaşayan en az 5 kuş, 4 memeli, 27 sürüngen ve 40 kelebek türüne, dünyanın başka hiçbir yerinde rastlanmaz.

Bu ortamda yaşayan en ilginç canlılardan biri, çamurdaseker balığıdır (Periophthalmidae). Gözleri kafasının tepesinde olan bu ilginç balık, uzun süre boyunca suyun dışında kalabilir ve çamurun üzerinde sekerek ilerler.

Kış aylarında ülkemizden göç eden birçok su kuşunun yanında yalıçapkınları, balıkçıllar, sumrular ve diğer pek çok kuş türü de bu bataklıklara yerleşmiştir.

Buranın en nadir bulunan kuşu, dünyanın leşle beslenmeyen tek akbaba türü olan palmiye akbabasıdır (Gypohierax angolensis). Bu kuş, yağ palmiyelerinin meyveleriyle, yengeçler, kabuklular ve kıyıya vurmuş balıklarla beslenir.

Şüphesiz bu kıyı şeridinde yaşayan en ilginç canlılardan biri, şişirilmiş fokları andıran deniz inekleridir. Afrika’da Afrika manatısı (Tricheus senegalensis) ve dugong (Dugong dugong) olarak adlandırılan iki türü olan deniz inekleri, sadece yosun ve sualtı otlarıyla beslenir. Deniz inekleri, tropik bölgelerin nehir ağızlarında yaşarlar ve ağırlıkları bir tona ulaşır.

mongrov-ormanlari-ilgincbirbilgi-1

Mangrovlar zengin bir ekosistem teşkil etmektedirler. Bentik ekosistem, deniz dibiyle suların kabarabildiği en ileri nokta arasında yaşayan zemin canlılarını içerir. Bentik omurgasızlar mangrov ağaçlarının yapraklarının indirgenmesinde aktif rol oynar. Mikrobiyal organizmalar, bira mayası gibi bakteri ve mantarlar da bu yaprakların ayrıştırılıp besleyici tuzların tekrar ortaya çıkışında ve mineralizasyonda çok önemli rol oynarlar. Bu ormanların bulunduğu bölgelerdeki hızlı nüfus artışının getirdiği baskı, bu kaynakların kullanımına ilişkin bazı kararlar alınmasını gündeme getirmiştir. Bu amaçla son yıllarda Asya-Pasifik bölgesinde Tayland, Filipinler, Malezya, Endonezya, Bangladeş ve Yeni Gine’de birçok bölgesel ve uluslar arası toplantı düzenlenerek koruma amaçlı kararlar alınmıştır. Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem zenginliği bakımından mangrov ormanlarının korunması, dünyamızın bugünü ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

Önceki yazımız Japonya’daki müzikli yollar hakkında ilginç bilgiler vermektedir.

  

Mangrov ormanları” için 1 yorum

  • 8 Nisan 2014 Saat 15:31
    Permalink

    Rabbim doganin dengesini ne guzel kurmus hayran kalmamak elde degil.

Yorumlar kapalı